LOSP pārstāvju sanāksme. Piedalās Raimonds Jakovickis.