LPKS “LATRAPS” Aršanas mācības un sacensības


Pasākuma laiks: 2014. gada 30. oktobrī plkst. 10:00,

Norises vieta: ,,Māckaiši’’, z/s ,,Ivulla’’, Eleja.

 
Darba kārtība:
1)  10:15 līdz 13:30 aršanas sacensības. Piedalās lauksaimniecības skolu audzēkņi, ražotāju firmu pārstāvji, zemnieku saimniecību pārstāvji.
2)  10:30 seminārs ,,Aršanas nozīme augsnes apstrādē.’’Semināru vada LLU profesors Andris Bērziņš.
3)  11:30 Dažādu arklu arumu kvalitātes salīdzināšana.
4)  12:00 Pusdienas.
5)  12:30 praktiskās nodarbības ,,Aruma elementu veidošana tīrumā’’.
6)  13:00 jaunāko arklu modeļu demonstrācija.
7)  14:00 sacensību uzvarētāju apbalvošana.
 
KARTE: ARŠANAS SACENSĪBU PASĀKUMA VIETA