M. Dzelzkalēja-Burmistre piedalās COPA civilā darba grupā “Zaļinašana un tiešmaksājumi”