Maira Dzelzkalēja-Burmistre Briselē piedalīsies COPA-COGECA darba grupā par KLP