Maira Dzelzkalēja Turīnā pārstāv lauksaimnieku intereses konferencē: Bioeconomy Stakeholder’s Conference