Meliorācijas attīstības plānošanas darba grupas 5.sanāksme