Ministru kabineta sēde par informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021.gadam un ietvaram 2021.–2023.gadam”


Piedalās Mārtiņš Trons.