Par attīrītu komunālo notekūdeņu izmantošanu apūdeņošanai lauksaimniecībā, regulas priekšlikuma apspriešana