Pašvaldību mācības par Medību koordinācijas komisiju lomu postījumu samazināšanā