Prezidijs COPA Briselē


ZSA pārstāv Maira Dzelzkalēja-Burmistre.