Prezidijs COPA Briselē, piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre