Prioritāšu izstrādes darba grupas tikšanās par sagatavoto NAP2027 gala redakciju.