projekta “Ilgtspējīga biogēnu pārvaldība biogāzes ražošanas procesā” atklāšanas seminārs


Iveta Grudovska, Zanda Melnalksne.