Projekta «Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai»/ LIFE Viva Grass noslēguma pasākums