Projekta SmartAgriHubs konference, partneru sanāksme Prāgā