Projekta SmartAgriHubs WP1 mēneša sanāksme


Piedalās Inga Bērziņa.