Projekta “Waterdrive” Latvijas partneru sanāksme Jelgavā