Raimonds Jakovickis piedalās LLU LF eksāmenu vērtēšanas komisijā