Sabiedriskā apspriešana Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides pārskata projektiem


Piedalās Mārtiņš Trons.