Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Komisijas paziņojumu “Eiropas zaļais kurss””


Darba kārtība:

1. Par pozīciju Nr. 1 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido sistēmu klimatneitralitātes sasniegšanai un groza Regulu (ES) Nr. 2018/1999 (Eiropas Klimata likums)” (ierobežotas pieejamības informācija). Ziņo: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

2. Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Komisijas paziņojumu “Eiropas zaļais kurss””. Ziņo: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

3. Par pozīciju Nr. 1 “Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā” (ierobežotas pieejamības informācija). Ziņo: Finanšu ministrijas pārstāvji.

4. Dažādi.