SAH prezentācija “Preparing Advisors for the Digital Era”


Piedalās Inga Bērziņa.