Sanāksme par deleģētās valsts funkcijas – gaļas veterinārās ekspertīzes nodrošināšanu kautuvēs un par optimālākās samaksas sistēmas ieviešanu