Sanāksme par grozījumiem LAP pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” atbalsta saņemšanas nosacījumos