Sanāksme par novada pašvaldību komisijas darbības finansēšanu