Saruna ar ZM par COVID atbalstu liellopiem. Piedalās Mārtiņš Trons un Raimonds Jakovickis.