SELK sēde Par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) piemērošanas gaitu Latvijā – 100 dienas ar GDPR