Semināra apmeklējums Desira projekta ietvaros


Piedalās Raimonds Jakovickis.