Seminārs „Augļu un dārzeņu produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana” Covid-19 seku mazināšanai


„Augļu un dārzeņu produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana” Covid-19 seku mazināšanai
Valsts pētījumu programmas projekta Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes (reCOVery-LV)
Pasākuma koncepts: Informatīvi iesaistoša diskusija par pārtikas ķēdēm un to darbību krīzes, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, laikā un galvenais – priekšlikumu izstrāde uzņēmējiem (ražotājiem un pārstrādātājiem), nevalstiskajam sektoram, politikas veidotājiem par iespējām pārtikas sektora potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas atjaunošanai pēc krīzes un noturības stiprināšanai līdzīgu krīžu pārvarēšanai nākotnē.
Piedalīties pasākumā var ikviens interesents, nosūtot ziņu uz e-pastu: anna.vitola-helviga@llu.lv
10:45 – 11:00 Reģistrācija, rīta kafija
11:00 – 11:15 Semināra atklāšana un informācija par reCOVery-LV projektu un Intereg projektu BalticBiomass4Value Dr.oec. Irina Pilvere
11:15 – 11:45 Augļu, ogu un dārzeņu ražošanas un pārstrādes ķēdes un riski Covid-19 laikā Dr.oec. Ilze Upīte, Dr.biol. Edīte Kaufmane
11:45 – 12:15 Diskusija par attiecīgās pārtikas ķēdes darbību ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem riskiem Vada attiecīgā sektora izpētes vadītājs
12:15 – 13:00 Ieteikumu izstrāde uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, politikas veidotājiem krīzes pārvarēšanai Darbs grupās
13:00 – 13:30 Secinājumi un priekšlikumi
Papildus informācija: Anna Vītola -Helviga, mob.tel.26549657, e-pasts anna.vitola-helviga@llu.lv