Seminārs “Bioloģisku pārstrādes uzņēmumu sertifikācija, bioloģiskās saimniekošanas praktiskā pieredze un kooperācijas iespējas saražotās produkcijas realizācijā”


Semināra mērķis: Bioloģiskās saimniekošanas pamatprincipu izpratnes veicināšana un zināšanu praktiskais pielietojums bioloģiski sertificētas produkcijas ražošanā.
Tēmas:
Bioloģiska pārstrādes uzņēmuma sertifikācija.
Bioloģiskās sertifikācijas dokumentācijas aizpildīšana, praktiskie piemēri un tipiskākās kļūdas.
Dārzeņu audzēšanas agrotehnika, vienkāršota augsnes auglības noteikšana un augsekas nozīme bioloģiskajā saimniecībā.
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas darbības aktualitātes.
Bioloģisko saimniecību produkcijas realizācijas iespējas, savstarpējā kooperācija un sadarbība ar tiešās pirkšanas pulciņiem.
Semināram pieteikties pie LBLA padomes locekles un Jelgavas/Dobeles nodaļas vadītājas Solvitas Gulbes, e-pasts: solvita@hanzani.lv, tālrunis: 29489893
Uzzināt vairāk.