Seminārs par dārzeņu audzēšanas tehnoloģijām


LLKC Daugavpils nodaļa notiks 2 dienu izglītojošais seminārs ”Lauka un segto platību dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas”

” Galda un pārstrādes kartupeļu audzēšanas tehnoloģijas ”
Stādāmā materiāla kvalitāte un tās nozīme, šķirnes. Augmaiņa un mēslošanas īpatnības. Kaitīgie organismi. Audzēšanas īpatnības pārstādei. Ražas novākšana un kvalitāte.Tehniskais nodrošinājums, tirgus un mārketings.
Augmaiņa galvenām dārzeņu kultūrām.Mēslošanas prasības un īpatnības.
Pieteikties lidz 1.11 pie M.Rēķes talr.29394131. e-pasts:marija.reke@llkc.lv

Kontaktinformācija:
Marija Rēķe tel.29394131 e-pasts: marija.reke@llkc.lv

Uzzināt vairāk