Seminārs “Par lauksaimniecības dzīvnieku labturību un atbilstību transportēšanai un kaušanai”