Seminārs par zālāju apsaimniekošanas vadlīnijām putnu daudzveidības saglabāšanai