Seminārs: Piena produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana Covid – 19 seku mazināšanai


Piedalās Raimonds Jakovickis.