Seminārs “Upju pārvaldība Latvijā”. Piedalās Iveta Grudovska un Zanda Melnalksne


Biedrība “Baltijas Vides Forums” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) organizē semināru “Upju pārvaldība Latvijā”.

Seminārs notiks 2020. gada 27. augustā, VARAM, 409. telpa, Peldu iela 25, Rīga. Biedrība “Baltijas Vides Forums” sadarbībā ar VARAM Ūdens resursu nodaļu īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana” (projekta numurs 1-08/87/2019). Tā mērķis ir izstrādāt risinājumus un priekšlikumus upju pārvaldības un apsaimniekošanas pilnveidošanai, lai sekmētu laba stāvokļa sasniegšanu Latvijas upēs.

Semināra mērķis ir prezentēt veikto izpēti un izstrādātos priekšlikumus upju pārvaldības un apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai Latvijā, kā arī diskutēt un uzklausīt iesaistīto pušu viedokļus un argumentus par izstrādātajiem priekšlikumiem.