Seminārs “Zālāju biotopu apsaimniekošanas plānu izmantošanas iespējas agrovides pasākumos Latvijā”


ZSA pārstāv Mārtiņš Trons.