Skaidrojošā sanāksme par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”


Piedalās Mārtiņš Trons.