Slimību un kaitēkļu ierobežošana bioloģiskajos ābeļu dārzos


Detalizēta programma pieejama ŠEIT
10:30-11:00 Ierašanās un rīta kafija
11:00-11:10 z/s Reķi saimniecības izveide un attīstība (z/s Reķi pārstāvis)
11:10-11:20 SIA LAAPC realizētie demonstrējumu projekti augu aizsardzībā (R.Rancāne, SIA LAAPC pētniece)
11:20-11:40 Potenciālie bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi slimību ierobežošanai augļkopībā (R.Rancāne, SIA LAAPC pētniece; Lote nr. 21)
11:40-12:00 Ābeļu kraupja ierobežošana z/s Reķi iekārtotajā demonstrējuma izmēģinājumā (R.Rancāne, SIA LAAPC pētniece; Lote nr. 21)
12:00-13:00 Brīvdabas pusdienas un diskusijas
13:00-13:20 Potenciālie bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi kaitēkļu ierobežošanai augļkopībā un to izmantošana demonstrējuma izmēģinājumā (E.Jākobsone, SIA LAAPC agronome; Lote nr. 18)
13:20-13:40 Problemātiskie kaitēkļi bioloģiskajos ābeļu stādījumos, to monitorings un ierobežošanas iespējas (J.Gailis, SIA LAAPC entomologs; Lote nr. 18)
13:40-14:00 Diskusija par aktuālajām problēmām augu aizsardzībā
14:00-15:00 Demonstrējumu izmēģinājumu apskate
*Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti publicitātei
Demonstrējuma tēma (Lote Nr.21): “Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardzībā, efektivitātes demonstrējums bioloģiskajos augļu dārzos dažādos Latvijas reģionos”. LAD Līguma nr. LAD 240118/P21
Demonstrējuma tēma (Lote Nr.18): “Dažādu bioloģisko augu aizsardzības metožu un līdzekļu izmantošana kaitēkļu ierobežošanai bioloģiskajos stādījumos dažādos Latvijas reģionos” LAD Līguma nr. LAD 240118/P18
Par ierašanos ziņot līdz 20. augustam Laurai Ozoliņai-Polei: rakstot uz laura.ozolina.pole@laapc.lv vai zvanot uz mob. tālr. 28337691.