Starpatutiska konference “Nevalstisko organizāciju stiprināšan efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai”