Starptautiska konference “VID 25. Atvērti nākotnei.”