Stratēģijas “No lauka līdz galdam” saskaņošanas sanāksme


Piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Valters Zelčs.