Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija par likumprojektu „Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””. Piedalās Mārtiņš Trons.