TIKŠANĀS-Ar A/S “Sadales tīkls” par lauksaimniekiem aktuālajiem jautājumiem