Tikšanās ar Aini Lagzdiņu par projektu “LIFE”. Piedalās Zanda Melnalksne un Iveta Grudovska.