Tikšanās ar AREI pētnieci Ievu Jaunzemi par finanšu vajadzībām lauksaimniecībā


ZSA pārstāv Mārtiņš Trons.