Tikšanās ar AS “Gaso” vadību par iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu