Tikšanās ar LAD pārstāvjiem par tiešo maksājumu nosacījumiem