TIKŠANĀS – Ar Latvijas zemes fonda vadītāju Inu Alksni


Piedalās Mārtiņš Trons.