Tikšanās ar Valsts vides dienestu par projektiem


Piedalās Zanda Melnalksne, Iveta Grudovska, Ainis Lagzdiņš.