Tikšanās ar Viesturu Bērzaju par Aizsargjoslu likumu, piedalās Mārtiņš Trons