TIKŠANĀS – Ar VTUA vadītāju par lauksaimniecības pašgājējmašīnu reģistrācijas jautājumiem


Piedalās Mārtiņš Trons